“Lex est, quod notamus”
to co piszemy, stanowi prawo.
Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności jest stworzenie umowy, w oparciu o którą dłużnik przenosi na wierzyciela własność rzeczy z zastrzeżeniem, że po spłacie wierzytelności własność ta wraca do dłużnika. 

Warunki umowy 

Gdy strony umówiły się na bezwarunkowe przeniesienie własności konieczne dla realizacji funkcji zabezpieczenia tej wierzytelności będzie zapisanie, że po spłacie długu wierzyciel przenosi zwrotnie własność rzeczy na dłużnika. Warto dodać, że wierzyciel może korzystać ze swojego prawa tylko w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia wierzytelności.

umowie mogą znaleźć się także zapisy, które będą regulować kwestie przestrzegania postanowień umowy, dotyczących korzystania przez dłużnika z przedmiotu przewłaszczenia, 

Są różne typu umów przewłaszczenia na zabezpieczenie. Pierwszy polega na przeniesieniu własności po spłacie długu. Drugi typ umowy polega na tym, że strona umowy nabywająca rzecz zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności po ziszczeniu się skutku zawieszającego. Zatem wierzyciel staje się właścicielem przewłaszczonej nieruchomości i jednocześnie zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności w momencie ziszczenia się warunku wskazanego w umowie.

Kancelaria Notarialna w Katowicach

 

 Wita Stwosza 6/6
40-036 Katowice

 517-228-517

 (32) 208 67 00

 

 

 

Parking dla klientów

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies. Akceptuję