“Lex est, quod notamus”
to co piszemy, stanowi prawo.
NAJEM OKAZJONALNY LOKALU

Umowa najmu okazjonalnego lokalu jest to umowa, na mocy której Wynajmujący, jako osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, wynajmuje lokal mieszkalny Najemcy, który ma służyć zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych. Co oznacza, że przedmiotem umowy najmu może być wyłącznie lokal o przeznaczeniu mieszkalnym, a nie użytkowym. Umowa taka może być zawarta jedynie na czas określony, nie dłuższy jednak niż 10 lat.

Z umową najmu okazjonalnego związane jest nierozłącznie oświadczenie najemcy sporządzone w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu zawierające ponadto  wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,

Kancelaria Notarialna w Katowicach

 

 Wita Stwosza 6/6
40-036 Katowice

 517-228-517

 (32) 208 67 00

 

 

 

Parking dla klientów

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies. Akceptuję