“Lex est, quod notamus”
to co piszemy, stanowi prawo.
Pytania i odpowiedzi
Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości Umowa na mocy prawa cywilnego stanowi zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, w której uregulowane są ich prawa i obowiązki. Może być ona zawarta w różnej formie,...
Księga wieczysta – najważniejsze informacje Wpis do księgi wieczystej pozwala opisać stan prawny danej nieruchomości. W dokumentach znajdują się informacje dotyczące właścicieli oraz parametrów budynku, takich jak...
Zachowek – czym jest i komu przysługuje? Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, do spadku po zmarłym powołane są jego dzieci oraz małżonek. Ustawowo dziedziczą oni w sposób równy, z zastrzeżeniem, że część należna...
Jak uchronić się przed długami małżonka? Wszystko, co musisz wiedzieć o intercyzie Coraz więcej młodych małżeństw decyduje się na podpisanie specjalnej umowy, która wyłącza wspólność majątkową. Intercyza może być...
Jak sporządzić testament, aby nie dało się go podważyć? Sporządzenie aktu ostatniej woli nierzadko bywa przedmiotem sporów. Zdarzają się sytuacje, w których spadkobiercy nie zgadzają się z zapisami znajdującymi się w...
Na czym polega odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia? Chociaż spadek powszechnie kojarzy się z czymś pozytywnym (wejściem w posiadanie majątku po zmarłym członku rodziny), dla wielu osób może on...
Datio in solutum oznacza świadczenie w miejsce wykonania. Zachodzi to wtedy, kiedy zamiast oddać należność wynikającą z długu, decydujemy się na przeniesienie prawa własności na wierzyciela. Przedmiotem datio in solutum może być...
W większości przypadków spadek dziedziczony jest przez kilka osób, np. małżonka i dzieci. Każdy ze spadkobierców nabywa określony udział w spadku - np. w wysokości 1/2 spadku. Tym samym staje się po prostu...
Umowa najmu okazjonalnego lokalu jest to umowa, na mocy której Wynajmujący, jako osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, wynajmuje lokal mieszkalny Najemcy, który ma służyć...
Notarialne poświadczenie podpisu pozwala ponad wszelką wątpliwość uznać jego własnoręczność, dlatego jest wymagane w przypadku niektórych czynności prawnych. Tego rodzaju poświadczenie uznaje się za niezbędne na przykład, gdy...
Osoba odrzucająca spadek jest uznawana w przepisach prawa jako ta, która nie dożyła śmierci swojego spadkodawcy. Ta fikcja prawna zakłada, że spadkobierca zmarł wcześniej niż jego spadkodawca.  Czym jest oświadczenie...
Jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności jest stworzenie umowy, w oparciu o którą dłużnik przenosi na wierzyciela własność rzeczy z zastrzeżeniem, że po spłacie wierzytelności własność ta wraca do...
Umowa dożywocia to umowa w wyniku której następuje przeniesienie prawa własności nieruchomości na inną osobę w zamian za dożywotnie utrzymanie. Zwykle dotyczy to sytuacji, w której osoba starsza, w umowie zwana...
Depozyt notarialny Zdarzają się sytuację że kupujący musi przelać środki przed podpisaniem aktu notarialnego, nie mając gwarancji, że kontrahent przeniesie na niego własność. Innym razem to sprzedający podpisuje umowę sprzedaży nie...

Kancelaria Notarialna w Katowicach

 

 Wita Stwosza 6/6
40-036 Katowice

 517-228-517

 (32) 208 67 00

 

 

 

Parking dla klientów

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies. Akceptuję