“Lex est, quod notamus”
to co piszemy, stanowi prawo.
DZIAŁ SPADKU

W większości przypadków spadek dziedziczony jest przez kilka osób, np. małżonka i dzieci. Każdy ze spadkobierców nabywa określony udział w spadku - np. w wysokości 1/2 spadku. Tym samym staje się po prostu współwłaścicielem spadku. Aby spadkobiercy zostali wyłącznymi właścicielami ściśle określonych rzeczy należących do spadku, należy dokonać jego podziału. Spadkobiercy otrzymują, każdy w określonej części, całą masę spadkową. Aby zlikwidować stan współwłasności spadku, konieczne jest przeprowadzenie działu spadku. Dział spadku skutkuje więc tym, że spadkobiercy, którzy do tej pory byli współwłaścicielami całego spadku, stają się wyłącznymi właścicielami poszczególnych składników majątku tworzących spadek.

Notarialny dział spadku następuje na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, gdy wszyscy spadkobiercy po pierwsze chcą spadek podzielić, po drugie są zgodni co do tego, w jaki sposób taki podział powinien być dokonany. Przy dziale spadku może pojawić się spłata, gdy jeden ze spadkobierców zrzekając się np. swojej części nieruchomości na rzecz drugiego spadkobiercy, otrzymuje od niego określoną kwotę pieniędzy – zostaje spłacony. Nie jest oczywiście obligatoryjne.

Notarialny dział spadku wymaga przedstawienia dokumentów dziedziczenia – prawomocnego postanowienia sądowego lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o kwestiach podatkowych z tytułu dziedziczenia.

Kancelaria Notarialna w Katowicach

 

 Wita Stwosza 6/6
40-036 Katowice

 517-228-517

 (32) 208 67 00

 

 

 

Parking dla klientów

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies. Akceptuję